Finansierad forskning

Skolforskningsinstitutet har i uppdrag att utlysa och fördela forskningsbidrag för praktiknära skolforskning. Utlysningar sker en gång per år. Här presenterar vi avslutade och slutrapporterade forskningsprojekt som Skolforskningsinstitutet har finansierat.