open menu Kapitel:
Forskning Forskningssammanställningar
Skolans demokratiuppdrag

Bakgrund

Skolan har ett tydligt framskrivet demokratiuppdrag. Enligt Skollagen ska utbildningen förmedla och förankra respekt för mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar. Men det finns olika sätt att tolka vad skolans demokratiuppdrag innebär och hur det ska återspeglas i undervisningen.

Vår behovsinventering visar att lärare har behov av vetenskapligt underbyggda metoder och arbetssätt för att arbeta med demokratiuppdraget. Lärare som vi har pratat med beskriver bland annat utmaningar med att ta hänsyn till mångkultur, att hantera ickedemokratiska värderingar och att stärka elever att vara självständiga.

Syfte

För att möta lärares behov av vetenskapligt underbyggda metoder och arbetssätt arbetar vi med en systematisk översikt om hur undervisningen kan utformas för att vara demokratifrämjande och konsekvenserna av de val som lärare gör i konkreta undervisningssituationer.

Nuläge i projektet

Arbetet med systematiska forskningssammanställningar går över tid genom flera faser, från inventering av lärares och förskollärares behov av kunskap från forskningen fram till resultat och slutsatser. Figuren visar i vilken fas detta projekt är i.

Projektgrupp

Externa forskare

  • Maria Olson, fil.dr, professor i ämnesdidaktik, Stockholms universitet och gästprofessor i pedagogiskt arbete, Högskolan Dalarna
  • Mikael Persson, fil.dr, professor i statsvetenskap, Göteborgs universitet

Från Skolforskningsinstitutet

  • Pontus Wallin, fil.dr, forskare och projektledare
  • Ilana Manneh, fil.dr, forskare och biträdande projektledare
  • Lisa Jonsson, informationsspecialist
  • Catarina Melin, projektassistent

Uppdaterad: 2022-06-15 09:45