open menu Kapitel:
Forskning Forskningssammanställningar
Spelifiering – ett lustfyllt sätt att lära?

4. Lästips

Spelifiering är inte samma sak som att spela ett spel, men det finns likheter. Läs mer om digitala lärspel i Digitala lärresurser i matematikundervisningen. Systematisk översikt 2017:02.

Skolforskningsportalen.se kan man läsa mer om våra forskningssammanställningar. Där finns bland annat diskussionsfrågor, artiklar och tips från lärare.

5. Projektgrupp

Denna sammanfattning och kommentar har tagits fram av medarbetare vid Skolforskningsinstitutet i samarbete med en extern forskare.

Eva Bergman (projektledare)

Alva Appelgren, fil.dr (biträdande projektledare)

Tuomas Harviainen, docent i informationspraktiker vid universitetet i Tammerfors (extern forskare)

Anna Hedman (redaktör)

Adam Palmquist, doktorand vid Göteborgs universitet och tidigare verksam lärare, och Stefan Josefsson, lärare vid Broholmsskolan i Lidköping, har granskat och lämnat värdefulla synpunkter på manus.

Sammanfattar och kommenterar – läs i fulltext


Uppdaterad: 2023-02-27 19:46