Att lära demokrati

Faktaruta

Att lära demokrati

Att lära demokrati - lärares arbetssätt i fokus

Serie Skolforskningsinstitutets systematiska forskningssammanställningar 2022:03
Huvudmålgrupp Lärare i grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen
Frågeställning som översikten besvarar Vilka arbetssätt i undervisningen främjar elevers demokratilärande?
Antal studier som översikten bygger på 32
Länder där studierna har gjorts USA, Sverige, Nederländerna, Belgien, Argentina, Israel, Mexiko, Polen, Sydkorea, Sydafrika, Tyskland
Elevernas ålder i studierna Från lågstadiet till vuxenutbildningen

Uppdaterad: 2023-02-24 14:20