Effekter av lärares vägledning när elever gör undersökningar – naturvetenskap och matematik

Faktaruta

Effekter av lärares vägledning när elever gör undersökningar – naturvetenskap och matematik

Den kommenterade forskningsöversikten belyser vad lärares vägledning betyder för vad eleverna gör när de undersöker, vad de konkret lyckas åstadkomma och vilka kunskaper de utvecklar vad gäller både traditionellt ämnesinnehåll och förmågan att genomföra undersökningar.

Effekter av lärares vägledning när elever gör undersökningar – naturvetenskap och matematik

Serie Skolforskningsinstitutet sammanfattar och kommenterar; 2019:02
Originaltitel Meta-Analysis of Inquiry-Based Learning: Effects of Guidance
År då den kommenterade översikten publicerades 2016
Huvudmålgrupp Lärare i naturvetenskap och matematik
Frågeställningar som översikten besvarar 1. Vilka effekter har lärares vägledning på elevernas lärandeaktiviteter, kvaliteten på de produkter som eleverna skapar och elevernas kunskapsresultat när de gör undersökningar?
2. Finns några samband mellan den typ av vägledning läraren ger och effekterna på elevers utveckling och lärande?
3. Finns några samband mellan den typ av vägledning läraren ger och elevernas ålder med avseende på hur effektiv vägledningen är?
Antalet studier som översikten bygger på 72
Elevernas ålder i studierna 5–22 år

Uppdaterad: 2023-02-27 19:31