Effekter av lärares vägledning när elever gör undersökningar – naturvetenskap och matematik

Fördjupa din kunskap

Innehållet baseras på den kommenterade forsknings­sammanställningen Effekter av lärares vägledning när elever gör undersökningar – naturvetenskap och matematik som finns att ladda ner som pdf.

Visa kommentaren
Faktaruta

Effekter av lärares vägledning när elever gör undersökningar – naturvetenskap och matematik

Den kommenterade översikten belyser vad lärares vägledning betyder för vad eleverna gör när de undersöker, vad de konkret lyckas åstadkomma och vilka kunskaper de utvecklar vad gäller både traditionellt ämnesinnehåll och förmågan att genomföra undersökningar.

Effekter av lärares vägledning när elever gör undersökningar – naturvetenskap och matematik

SerieSkolforskningsinstitutet sammanfattar och kommenterar; 2019:02
OriginaltitelMeta-Analysis of Inquiry-Based Learning: Effects of Guidance
År då den kommenterade översikten publicerades2016
HuvudmålgruppLärare i naturvetenskap och matematik
Frågeställningar som översikten besvarar1. Vilka effekter har lärares vägledning på elevernas lärandeaktiviteter, kvaliteten på de produkter som eleverna skapar och elevernas kunskapsresultat när de gör undersökningar?
2. Finns några samband mellan den typ av vägledning läraren ger och effekterna på elevers utveckling och lärande?
3. Finns några samband mellan den typ av vägledning läraren ger och elevernas ålder med avseende på hur effektiv vägledningen är?
Antalet studier som översikten bygger på72
Elevernas ålder i studierna5–22 år

Uppdaterad: 2021-10-13 09:07