Kroppsligt lärande i språkdidaktik

Faktaruta

Kroppsligt lärande i språkdidaktik

I rapporten har vi sammanfattat och kommenterat en forskningsöversikt där man har studerat kroppens betydelse för att lära sig ett språk.

Kroppsligt lärande i språkdidaktik

Serie Skolforskningsinstitutet sammanfattar och kommenterar; 2023:02
Originaltitel Embodied learning and teaching approaches in language education: A mixed studies review.
År då den kommenterade översikten publicerades 2022
Huvudmålgrupp Förskollärare och lärare i förskolan, grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen.
Översiktens frågor Vad kännetecknar undervisning och lärande i språk där samspelet mellan kropp och kognition betonas?
Vilken slags undervisning undersöks i forskningen och vilka resultat redovisas?
Antalet studier som översikten bygger på 41
Elevernas ålder i studierna Alla åldrar

Uppdaterad: 2023-11-11 10:24