Att stödja elevers lärande i musik

Film

Att stödja elevers lärande i musik

Forskningssammanställningens omslag Spela film

Skolforskningsinstitutet presenterar aktuell forskning om undervisning och lärande i musik som visar hur lärare och elever samspelar och kommunicerar.

Medverkande: Karolina Fredriksson, forskare och projektledare vid Skolforskningsinstitutet, Cecilia Wallerstedt, professor i pedagogik, Göteborgs universitet och Olle Zandén, docent i musikpedagogik, Göteborgsuniversitet.

Inspelat 14 juni 2023 vid forskningssammanställningens lansering på Make Music Matters nätverksträff på Linnéuniversitetet i Växjö.


Uppdaterad: 2023-09-01 05:56