Lärares ledarskap och arbetssätt för studiero

Fördjupa din kunskap

Innehållet baseras på den systematiska forsknings­sammanställningen Främja studiero i klassrummet – lärares ledarskap som finns att ladda ner som pdf och beställa som bok.

Visa forsknings­sammanställningen
Film

Lärares ledarskap och arbetssätt för studiero

Annika Lilja på Forskartorget Ikon föreställande en spela upp symbol Spela film

Skolforskningsinstitutet presenterar aktuell forskning om hur lärare kan arbeta för att främja studiero i klassrummet. Den systematiska forskningssammanställningen har fokus på det som läraren kan göra i klassrummet – en komplex uppgift som ofta beskrivs i termer av ledarskap.

Medverkande: Camilo von Greiff, direktör vid Skolforskningsinstitutet och Annika Lilja, docent i pedagogiskt arbete, Göteborgs universitet

Inspelat 23 september 2021 på Forskartorget, Bokmässan Play.


Uppdaterad: 2022-02-17 14:01