Att genom lek stödja och stimulera barns sociala förmågor – undervisning i förskolan

Fördjupa din kunskap

Innehållet baseras på den systematiska forsknings­sammanställningen Att genom lek stödja och stimulera barns sociala förmågor – undervisning i förskolan som finns att ladda ner som pdf och beställa som bok.

Visa forsknings­sammanställningen
Frågor och svar

Att genom lek stödja och stimulera barns sociala förmågor – undervisning i förskolan

Barn och förskollärare på gård

Vi ställde tre snabba frågor till projektledare Karolina Fredriksson.

Ska man verkligen koppla ihop lek med undervisning? Bör inte barnens lek få vara fri?

– För barnen är det leken i sig som är viktig. De leker inte för att lära. Översikten visar dock att i leken utvecklas barns sociala förmågor och att du som förskollärare har en viktig roll för att stödja och stimulera leken, exempelvis om den riskerar att avstanna ofrivilligt eller för att hjälpa ett barn som önskar tillträde till leken.

Vad är det viktigaste resultatet i översikten, tycker du?

– Det viktigaste resultatet är det som lyfter fram betydelsen av lyhördhet och responsivitet i (förskollärares) handlingar som genom lek stödjer och stimulerar barns sociala förmågor.

Vad är översiktens styrka skulle du säga?

– Översiktens styrka är att alla studier som ingår bygger på omfattande observationer, de allra flesta med ljud- och bildinspelning, och på avancerade analyser av samspelet mellan förskollärare och barn i ordinarie verksamhet i förskolan. Det innebär både att forskningen är av god kvalitet och att den är högst angelägen för förskollärare och övrig personal i arbetslaget.

person

Karolina Fredriksson

Forskare/projektledare, fil.dr


Uppdaterad: 2021-08-18 13:54