Effekter av lärares vägledning när elever gör undersökningar – naturvetenskap och matematik

Lärare tipsar lärare

Effekter av lärares vägledning när elever gör undersökningar – naturvetenskap och matematik

”Forskningsöversikten berör ett högst aktuellt innehåll och väcker didaktiska funderingar om hur en undersökande uppgift bäst konstrueras och presenteras för eleverna. I rapporten framgår det hur viktigt det är att tänka på om uppgiften är till för att eleverna ska tillgodogöra sig ämneskunskaper eller metodkunskaper. Vi arbetar just nu aktivt i ämneslaget för att införa mer ’öppna laborationer’ för att eleverna även skall få metodkunskaper och insikter i det naturvetenskapliga arbetssättet och dess karaktär. Därför är det särskilt intressant att läsa att effekten av lärarens vägledning på elevernas kunskapsutveckling är störst när det gäller förmågan att utföra undersökningar.

En text liknande denna är mycket bra att ha som grund till kollegiala samtal i olika sammanhang som till exempel ämneslagskonferenser och är i vanliga fall relativt svårt att hitta för lärare som inte har en direkt koppling till någon högskola.”

/ Gymnasielärare, Stockholm


Uppdaterad: 2023-02-27 19:35