Samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll

Lärare tipsar lärare

Samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll

innehållet har en tydlig koppling till både det centrala innehållet samt kunskapskraven vilket gör att den får en användning i yrket som till exempel kompetensutveckling

den ger möjlighet för läraren att finna metoder för att träna eleverna på att använda välgrundade argument för att navigera kring svåra samhällsfrågor, något som de dagligen kommer att ha användning för

den belyser och ger upphov till tankar om hur man kan använda samhällsfrågor som del i undervisningen, samtidigt som man kopplar dem till naturvetenskapens mål och syfte


Uppdaterad: 2023-02-24 14:17