Lässtrategier för elevers läsförståelse – Forskartorget 2019

Fördjupa din kunskap

Innehållet baseras på den systematiska översikten Läsförståelse och undervisning om lässtrategier som finns att ladda ner som pdf och beställa som bok.

Visa översikten
Film

Lässtrategier för elevers läsförståelse – Forskartorget 2019

Lässtrategier för elevers läsförståelse – Forskartorget 2019 Spela film

Skolforskningsinstitutet presenterar en systematisk översikt – en sammanställning av forskning om hur lässtrategier kan förbättra elevers läsförståelse. Översikten ger lärare ett värdefullt stöd för undervisning på vetenskaplig grund.

Medverkande: Linda Ekström, fil.dr, forskare och projektledare, Skolforskningsinstitutet och Michael Tengberg, professor i pedagogiskt arbete, Karlstads universitet.

Inspelat på Forskartorget, Bokmässan i Göteborg, 26 september 2019.

Läs transkribering av filmen.


Uppdaterad: 2020-05-27 14:05