Läsförståelse och undervisning om lässtrategier i Skolforskningspodden

Fördjupa din kunskap

Innehållet baseras på den systematiska forsknings­sammanställningen Läsförståelse och undervisning om lässtrategier som finns att ladda ner som pdf och beställa som bok.

Visa forsknings­sammanställningen
Podd

Läsförståelse och undervisning om lässtrategier i Skolforskningspodden

Skolforskningspodden om samspel och kommunikation i förskolan

I detta avsnitt pratar vi om läsförståelse och undervisning om lässtrategier. På vilka sätt kan lässtrategier faktiskt hjälpa elever? Hur fungerar strategiundervisning? Kan användning av lässtrategier stärka likvärdigheten inom skolan?

Linda Ekström som var projektledare för den systematiska översikten Läsförståelse och undervisning om lässtrategier diskuterar vad man kommit fram till i översikten tillsammans med programledare Alva Appelgren som var biträdande projektledare för översikten. Sedan inspelningen gjordes har Linda börjat arbeta som lektor vid Södertörns högskola.

Avsnittet spelades in i oktober 2019.

Översikten går att ladda ner eller beställa via Skolforskningsinstitutets webbplats.

Läs avsnitt 2, Läsförståelse och undervisning om lässtrategier

Skolforskningspodden produceras av Skolforskningsinstitutet.


Uppdaterad: 2020-05-27 13:22