Skolforskningspodden om lärarcentrerad och elevcentrerad undervisning i samspel

Fördjupa din kunskap

Innehållet baseras på den kommenterade översikten Lärarcentrerad och elevcentrerad undervisning i samspel som finns att ladda ner som pdf.

Visa kommentaren
Podd

Skolforskningspodden om lärarcentrerad och elevcentrerad undervisning i samspel

Skolforskningspodden om samspel och kommunikation i förskolan

I dagens avsnitt av Skolforskningspodden pratar vi om lärarcentrerad och elevcentrerad undervisning i samspel.

Vi diskuterar olika undervisningsaspekter, när det som lärare kan vara lämpligt att agera mer lärarcentrerat och när det kan vara bättre att överlåta mer av eget ansvar till eleverna – och att forskningen visar att man inte ska se lärarcentrerad och elevcentrerad undervisning som två ytterligheter.

Gäster är Annika Linell, lärare och doktorand och Eva Bergman, projektledare vid Skolforskningsinstitutet

Avsnittet spelades in i juni 2020.

Läs avsnitt 9, Lärarcentrerad och elevcentrerad undervisning i samspel

Översikten som diskuteras går att ladda ner eller beställa på Skolforskningsinstitutets webbplats. Där kan du också läsa mer om Skolforskningsinstitutets debattartikel i Dagens Nyheter.

Skolforskningspodden produceras av Skolforskningsinstitutet.


Uppdaterad: 2020-10-02 13:44