Skolforskningspodden om feedback i skrivundervisningen

Fördjupa din kunskap

Innehållet baseras på den systematiska översikten Feedback i skrivundervisningen som finns att ladda ner som pdf och beställa som bok.

Visa översikten
Podd

Skolforskningspodden om feedback i skrivundervisningen

Skolforskningspodden om feedback i skrivundervisningen

Höstens första avsnitt av Skolforskningspodden handlar om feedback i skrivundervisningen.

När i skrivprocessen fungerar feedback bäst, och vad bör lärare uppmärksamma för att främja elevers skrivutveckling? Vi diskuterar hur lärare kan använda översiktens resultat såväl i klassrummet som under ämneslagsträffar.

Dagens gäster är Johan Samuelsson, docent vid fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Karlstad universitet, och Kristina Nygren, gymnasielärare i svenska och kommunikation vid Hagagymnasiet i Norrköping. Johan arbetade tidigare vid Skolforskningsinstitutet och var projektledare för översikten.

Avsnittet spelades in i oktober 2019 och augusti 2020.

Läs avsnitt 8, Feedback i skrivundervisningen

Översikten som diskuteras går att ladda ner eller beställa på Skolforskningsinstitutets webbplats.

Skolforskningspodden produceras av Skolforskningsinstitutet. Foto: Anna Hedman.


Uppdaterad: 2020-09-25 13:02