Skolforskningsinstitutet verkar för att undervisningen i förskolan och skolan bedrivs på vetenskaplig grund

Det gör vi genom att:

  • sammanställa forskningsresultat
  • fördela forskningsbidrag för praktiknära forskning.

För att kunna utföra vårt uppdrag på bästa sätt för vi dialog med förskolans och skolans verksamma, forskarsamhället samt andra myndigheter och organisationer.

Läs om vår verksamhet med forskningssammanställningar och forskningsfinansiering på webbplatsen www.skolfi.se.

 

Skolforskningsinstitutet

E-post

info@skolfi.se

Telefon

08-523 29 800

Postadress

Box 1009
171 21 Solna

Organisationsnummer

202100-6602

 


Uppdaterad: 2020-02-18 14:37