Hur lär sig unga demokrati?

Fördjupa din kunskap

Innehållet baseras på den systematiska forsknings­sammanställningen Att lära demokrati – lärares arbetssätt i fokus som finns att ladda ner som pdf och beställa som bok.

Visa forsknings­sammanställningen
Film

Hur lär sig unga demokrati?

Föredrag och samtal om aktuella demokratiperspektiv kopplade till skolans roll.

Skolforskningsinstitutets systematiska forskningssammanställningar kan användas som diskussionsunderlag och som utgångspunkt för arbetet med att utforma undervisningen på vetenskaplig grund. I Att lära demokrati – lärares arbetssätt i fokus sammanställs forskning om vilka arbetssätt i undervisningen som främjar elevers demokratilärande. Studierna har undersökt undervisning inom olika ämnen från lågstadiet till vuxenutbildningen. Pontus Wallin, forskare och projektledare vid Skolforskningsinstitutet, presenterar resultaten från forskningssammanställningen. Presentationen inleds vid ca 22:15 i spelaren nedan.

Forum för levande historia har tillsammans med Skolverket i uppdrag att utveckla ett verktyg för systematiskt arbete med demokratistärkande insatser inom skolväsendet, folkbildningen och inom andra delar av utbildning för vuxna. Konstantinos Gountas, pedagog vid Forum för levande historia, presenterar en resursbank som är under utveckling.

Se presentationerna via spelaren nedan eller på UR Play.

Övriga medverkande: Nihad Bunar, professor vid Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet och Helen Arfvidsson, intendent för globala samtidsfrågor på Världskulturmuseet. Moderator: Pernilla Nilsson, huvudsekreterare, Utbildningsvetenskap, Vetenskapsrådet samt professor i naturvetenskapernas didaktik.

Inspelat på Vetenskapsfestivalen 20 april 2023 på Stadsbiblioteket i Göteborg.  Arrangör: Vetenskapsfestivalen


Uppdaterad: 2023-05-24 08:10