Skolforskningsportalen gör forskningen tillgänglig

Skolforskningsportalen är ett användbart och inspirerande verktyg för alla verksamma i skolan och förskolan. Här har vi samlat olika hjälpmedel och inspirationskällor för att upptäcka, utforska och lära sig mer om våra systematiska översikter och andra forskningssammanställningar.

Den kunskap som forskningen bidrar med är viktig för att utveckla undervisningen i förskola och skola. Skolforskningsportalen är en plats som gör forskningen tillgänglig och har som mål att inspirera till att öka den praktiska användningen av våra forskningssammanställningar i arbetet med att skapa undervisning som vilar på vetenskaplig grund.

I portalen samlar och presenterar vi material som ger skolans och förskolans verksamma tillgång till forskning för att planera, genomföra och utvärdera undervisningen med stöd av vetenskapligt underbyggda metoder och arbetssätt. Innehållet uppdateras kontinuerligt.

Forskningssammanställningar

Våra forskningssammanställningar kan ge vägledning och insikter som är till nytta för att uppnå hög kvalitet i undervisningen. Det handlar dock inte om manualer som kan följas till punkt och pricka; en lokal anpassning måste alltid göras. När de systematiska översikternas resultat integreras i undervisningen är det viktigt att ta hänsyn till egna kunskaper och bedömningar, kollektiva och individuella erfarenheter samt behoven hos just de elever som man möter.

Om oss

Portalen drivs av Skolforskningsinstitutet, en statlig myndighet som verkar för att undervisningen i förskolan och skolan bedrivs på vetenskaplig grund. Det gör vi genom att sammanställa forskningsresultat och fördela forskningsbidrag för praktiknära forskning.

Portalen kompletterar Skolforskningsinstitutets webbplats www.skolfi.se.

Vi arbetar löpande med att förbättra portalen. Om du har synpunkter eller idéer, mejla gärna redaktionen på info@skolfi.se.

Om webbplatsen och tillfälligt tillgänglighetsutlåtande


Uppdaterad: 2020-02-18 14:36