Skolforskningsportalen gör forskningen tillgänglig

Skolforskningsportalen ska vara ett användbart och inspirerande verktyg för alla verksamma i skolan och förskolan. Här har Skolforskningsinstitutet samlat olika hjälpmedel och inspirationskällor för att upptäcka, utforska och lära sig mer om våra systematiska översikter och andra forskningssammanställningar.

Målet med portalen är att inspirera till att öka den praktiska användningen av forskningssammanställningar i arbetet med att skapa undervisning som vilar på vetenskaplig grund. Portalens innehåll uppdateras kontinuerligt.

Om Skolforskningsinstitutet

Portalen drivs av Skolforskningsinstitutet, en statlig myndighet som verkar för att undervisningen i förskolan och skolan bedrivs på vetenskaplig grund. Det gör vi genom att sammanställa forskningsresultat och fördela forskningsbidrag för praktiknära forskning. För att kunna utföra vårt uppdrag på bästa sätt för vi dialog med förskolans och skolans verksamma, forskarsamhället samt andra myndigheter och organisationer.

Portalen kompletterar Skolforskningsinstitutets webbplats www.skolfi.se.

Vi arbetar löpande med att förbättra portalen. Om du har synpunkter eller idéer, mejla gärna redaktionen på info@skolfi.se.

Kontakta Skolforskningsinstitutet

E-post

info@skolfi.se

Telefon

08-523 29 800

Postadress

Box 1009
171 21 Solna

Organisationsnummer

202100-6602

skolforskningsportalen.se

För att tillgängliggöra informationen på webbplatsen är Skolforskningsportalen utvecklad i enlighet med riktlinjer som anges av WCAG 2.1 och de officiella riktlinjerna för hur man bör arbeta med webbplatser i offentlig sektor.

Webbplatsen visas bäst i de senaste webbläsarna som har stöd för XHTML (som strukturerar innehållet) och CSS (stilmallar för färger, storlekar och format) och är testad för att fungera med Google Chrome, Internet Explorer, Safari och Mozilla Firefox. Webbplatsen är anpassad för att fungera lika bra på en dator som på surfplatta och mobiltelefon.

Webbplatsen har WordPress som plattform och följer HTML5-standarden. Javascipt används för en förbättrad funktionalitet för webbformulär, videovisning och sökfunktion.

Kakor

På Skolforskningsportalen används kakor. Kakor är små textfiler som lagras på besökarens dator. De används främst för att förbättra webbplatsen för besökaren. På Post- och telestyrelsens webbplats finns information om hur kakor fungerar samt vilka lagar och regler som gäller.

Om du inte accepterar att kakor används kan du stänga av dem i din webbläsares säkerhetsinställningar. Hos Google finns ett tillägg till webbläsaren som blockerar kakor.

Statistik

Vi använder Google Analytics för att få en bild av hur besökaren använder skolforskningsportalen.se. Informationen som sparas via kakor vidarebefordras till och lagras av Google och med hjälp av sammanställningarna i Google Analytics rapporter kan vi utveckla och förbättra webbplatsen.

Bilder

Skolforskningsportalen innehåller bilder från Scandinav Bildbyrå och enskilda fotografer. Alla bilder är upphovsrättsskyddade och får inte kopieras eller användas utan fotografens eller Skolforskningsinstitutets tillstånd.

Offentlighetsprincipen

Skolforskningsinstitutet är en statlig myndighet. Meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Behandling av personuppgifter

Dataskyddsförordningen innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen började gälla 25 maj 2018. Här finns vår integritetspolicy.

Länkar

Skolforskningsinstitutet är mån om vilka webbplatser som länkar till vår webbplats. Genom länkning kan institutet associeras med innehållet på den webbplats där länken är placerad. Länka inte på ett sådant sätt eller i ett sådant sammanhang att institutets material riskerar att missförstås eller att syftet med vårt material förvanskas. Vid tveksamhet, kontakta gärna info@skolfi.se.

Länka gärna till oss, men tänk på att:

  • Ange länken till www.skolforskningsportalen.se på ett neutralt sätt.
  • Använd textlänkar istället för vår logotyp för att länka till www.skolforskningsportalen.se. Då undviker du tveksamhet om vem som är ansvarig för informationen på den webbsida där länken är placerad.
  • Använd endast hypertextlänk, så att användaren förflyttas till Skolforskningsportalen när hen klickar på länken..
  • Undvik ramlänkning, så kallad frameslänkning. Det vill säga länka inte så att Skolforskningsportalen placeras inom ramarna för en annan webbplats. Låt länken öppnas i ett nytt fönster.
  • Undvik inlinelänkning. Det vill säga länka inte så att information hämtas automatiskt från www.skolforskningsportalen.se och placeras på en annan webbplats.

Tillfälligt tillgänglighetsutlåtande

Här beskriver vi vilka brister det finns i tillgängligheten för Skolforskningsportalen. Du kan också läsa om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister.

Vi strävar efter att www.skolforskningsportalen.se ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett funktionsvariation och oberoende av vilka hjälpmedel som används. Vi ska uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa de officiella riktlinjerna för hur man bör arbeta med webbplatser i offentlig sektor.

Brister i dagsläget

  • Det finns pdf-dokument på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade.
  • Vissa meningsbärande bilder saknar alt-texter.
  • Visuell information med ljud (film och video) syntolkas inte.
  • Det finns brister i hur länkars mål beskrivs.

Lämna synpunkter

Kontakta oss om du på grund av ovanstående, eller av andra brister, hindras från att ta del av innehållet på www.skolforskningsportalen.se. Mejla dina synpunkter till oss på info@skolfi.se.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Kontakta DIGG, Myndigheten för digital förvaltning, om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet.

Det här utlåtandet kommer att förändras

När officiella riktlinjer för tillgänglighetsutlåtandets utformning och innehåll enligt EU-direktivet om tillgänglighet till myndigheters webbplatser och appar publiceras kommer vi att anpassa utlåtandet efter dessa. Detta utlåtande uppdaterades 2019-12-04.


Uppdaterad: 2021-01-25 16:42