Tillgänglighet för skolforskningsportalen.se

Skolforskningsinstitutet står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Det här dokumentet beskriver hur skolforskningsportalen.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi bedömer att vi uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service på skolforskningsportalen.se

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från skolforskningsportalen.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss på info@skolfi.se.

Svarstiden är normalt två arbetsdagar.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss på info@skolfi.se så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte omfattas av lagen

  • Det finns ljud och videomaterial på webbplatsen som offentliggjordes före 2020-09-23. Dessa omfattas inte av lagkraven.
  • Det finns dokument på webbplatsen som offentliggjordes före 2018-09-23. Dessa omfattas inte av lagkraven.

Hur vi testat webbplatsen

Skolforskningsportalen har tillsammans och med tekniskt stöd av Oxys AB testat webbplatsen med följande metoder och verktyg:

  • Självskattning (intern testning) av skolforskningsportalen.se.
  • Wave Web Accessibility Evaluation Tool – För felsökning under tillgänglighetsanpassning (Wave)
  • DIGG Myndigheten för digital förvaltning – Vi har använt deras verktyg för att manuellt testa och skapa tillgänglighetsredogörelse (denna sida) (DIGG)
  • Skärmläsare på MacOs (Big Sur) och Linux Ubuntu.

Senaste bedömningen gjordes 6 oktober 2021.

Redogörelsen uppdaterades senast 7 oktober 2021.


Uppdaterad: 2021-10-20 13:28