Forskningssammanställningar

Skolforskningsinstitutet arbetar parallellt med flera systematiska översikter och kommenterade översikter. När vi publicerar en systematisk översikt finns den att läsa här i Skolforskningsportalen. Den går även att beställa i tryckt format. Här finns även publikationerna Skolforskningsinstitutet sammanfattar och kommenterar. De kan läsas här och laddas ner som pdf.

Vad vill du läsa om?

Påverka vilka framtida forskningssammanställningar som Skolforskningsinstitutet ska genomföra.

Föreslå forskning