Forskningssammanställningar

Skolforskningsinstitutets forskningssammanställningar är i första hand till för förskollärare, lärare och andra verksamma i skolan. De riktar sig också till beslutsfattare som på olika sätt kan främja goda förutsättningar för en undervisning på vetenskaplig grund.

Vad vill du läsa om?

Påverka vilka framtida forskningssammanställningar som Skolforskningsinstitutet ska genomföra.

Föreslå forskning