Lässtrategier för elevers läsförståelse – Forskartorget 2019

Film

Lässtrategier för elevers läsförståelse – Forskartorget 2019

Forskartorget 2019, lässtrategier för elevers läsförståelse Spela film

Skolforskningsinstitutet presenterar en systematisk översikt – en sammanställning av forskning om hur lässtrategier kan förbättra elevers läsförståelse. Översikten ger lärare ett värdefullt stöd för undervisning på vetenskaplig grund.

Medverkande: Linda Ekström, fil.dr, forskare och projektledare, Skolforskningsinstitutet och Michael Tengberg, professor i pedagogiskt arbete, Karlstads universitet.

Inspelat på Forskartorget, Bokmässan i Göteborg, 26 september 2019.

Läs transkribering av filmen.


Uppdaterad: 2023-02-27 08:49