Bättre samarbete i kollegiala gemenskaper

Fördjupa din kunskap

Innehållet baseras på den kommenterade forsknings­översikten Lärares professionella utveckling och lärande i kollegiala samarbeten som finns att ladda ner som pdf.

Visa kommentaren
Artikel

Bättre samarbete i kollegiala gemenskaper

Tre kollegor tittar på surfplatta

Uppdaterad: 2023-02-24 10:52