En skala som verktyg

Fördjupa din kunskap

Innehållet baseras på den kommenterade forsknings­översikten Lärarcentrerad och elevcentrerad undervisning i samspel som finns att ladda ner som pdf.

Visa kommentaren
Artikel

En skala som verktyg

Elev räcker upp handen i klassrummet

Uppdaterad: 2023-02-24 15:16