Läsförståelse och undervisning om lässtrategier

Fördjupa din kunskap

Innehållet baseras på den systematiska forsknings­sammanställningen Läsförståelse och undervisning om lässtrategier som finns att ladda ner som pdf och beställa som bok.

Visa forsknings­sammanställningen
Faktaruta

Läsförståelse och undervisning om lässtrategier

Lässtrategiundervisning och lässtrategianvändning är inskrivet i skolans styrdokument. Översikten ger vägledning i arbetet.

Läsförståelse och undervisning om lässtrategier

SerieSkolforskningsinstitutets systematiska översikter; 2019:02
English Title and SummaryReading Comprehension and Teaching about Reading Strategies
HuvudmålgruppLärare som arbetar med att utveckla elevers läsförståelse
Frågeställningar som översikten besvararVad kännetecknar effektiv lässtrategiundervisning och lässtrategianvändning hos elever i åldrarna 10–19 år?

För att besvara den överordnade frågeställningen har vi ställt följande mer specifika frågor:
A. Vilka lässtrategier undervisas om och används i de i översikten ingående studierna?
B. Vilken lässtrategiundervisning bidrar till utvecklad läsförståelse hos elever?
C. Hur beskriver elever själva sin användning och nytta av lässtrategier?
D. Hur varierar användning och nytta av lässtrategier med faktorer som kön, läsförmåga och språkbakgrund?
Antalet studier som översikten bygger på34
Länder där studierna har gjortsUSA 19, Tyskland 7, Norge 6, Finland 4, Sverige 4, Kanada 3, Australien 2, Estland 2, Lettland 2, Nederländerna 2, Nya Zeeland 2, Polen 2, Storbritannien 2, Chile 1, Danmark 1, Frankrike 1, Grekland 1, Irland 1, Island 1, Israel 1, Italien 1, Luxemburg 1, Mexiko 1, Portugal 1, Schweiz 1, Slovakien 1, Spanien 1, Tjeckien 1, Turkiet 1, Ungern 1, Österrike 1
Elevernas ålder i studiernaEleverna är 10–19 år, det vill säga motsvarande mellanstadiet och högstadiet i svensk grundskola samt svensk gymnasieskola.

Uppdaterad: 2021-10-13 09:09