Att lära genom att skriva

Film

Att lära genom att skriva

Presentation på Forskartorgets scen Spela film

I rapporten sammanfattar och kommenterar vi en forskningsöversikt som handlar om vilka effekter skrivande har på elevers ämneskunskaper. Skrivuppgifter är en stor del av elevers vardag i skolan och forskningsöversiktens resultat visar att elever lär sig ämnesinnehållet bättre när de skriver om ämnet, än när de inte skriver om det.

Medverkande: Lisa Jonsson, utredare och informationsspecialist och Pontus Wallin, fil.dr, forskare och projektledare, båda Skolforskningsinstitutet.
Inspelat 22 september 2022 på Forskartorget, Bokmässan Play.


Uppdaterad: 2023-02-27 19:59