Att lära genom att skriva

Fördjupa din kunskap

Innehållet baseras på den kommenterade forsknings­sammanställningen Att lära genom att skriva som finns att ladda ner som pdf.

Visa kommentaren
Film

Att lära genom att skriva

Presentation på Forskartorgets scen Ikon föreställande en spela upp symbol Spela film

I rapporten sammanfattar och kommenterar vi en forskningsöversikt som handlar om vilka effekter skrivande har på elevers ämneskunskaper. Skrivuppgifter är en stor del av elevers vardag i skolan och forskningsöversiktens resultat visar att elever lär sig ämnesinnehållet bättre när de skriver om ämnet, än när de inte skriver om det.

Medverkande: Lisa Jonsson, utredare och informationsspecialist och Pontus Wallin, fil.dr, forskare och projektledare, båda Skolforskningsinstitutet.
Inspelat 22 september 2022 på Forskartorget, Bokmässan Play.


Uppdaterad: 2022-10-14 05:59