Lärarcentrerad och elevcentrerad undervisning i samspel – Forskartorget 2020

Fördjupa din kunskap

Innehållet baseras på den kommenterade översikten Lärarcentrerad och elevcentrerad undervisning i samspel som finns att ladda ner som pdf.

Visa kommentaren
Film

Lärarcentrerad och elevcentrerad undervisning i samspel – Forskartorget 2020

Lärarcentrerad och elevcentrerad undervisning i samspel – Forskartorget 2020 Spela film

Skolforskningsinstitutet presenterar en ny sammanfattning och kommentar. Resultaten visar att lärarcentrerad och elevcentrerad undervisning inte bör betraktas som ytterligheter, och att båda kan fungera bra.

 

Medverkande: Pontus Wallin, fil.dr, forskare och biträdande projektledare, Skolforskningsinstitutet och Åsa Hirsh, fil.dr, docent i pedagogik vid Göteborgs universitet.

Presentationen sändes på Forskartorget, på digitala Bokmässan, 25 september 2020.


Uppdaterad: 2021-04-14 06:42