Lärarcentrerad och elevcentrerad undervisning i samspel – Forskartorget 2020

Fördjupa din kunskap

Innehållet baseras på den kommenterade forsknings­översikten Lärarcentrerad och elevcentrerad undervisning i samspel som finns att ladda ner som pdf.

Visa kommentaren
Film

Lärarcentrerad och elevcentrerad undervisning i samspel – Forskartorget 2020

Föredrag om forskningsresultat om lärar- och elevcentrerad undervisning Spela film

Skolforskningsinstitutet presenterar en ny sammanfattning och kommentar. Resultaten visar att lärarcentrerad och elevcentrerad undervisning inte bör betraktas som ytterligheter, och att båda kan fungera bra.

 

Medverkande: Pontus Wallin, fil.dr, forskare och biträdande projektledare, Skolforskningsinstitutet och Åsa Hirsh, fil.dr, docent i pedagogik vid Göteborgs universitet.

Presentationen sändes på Forskartorget, på digitala Bokmässan, 25 september 2020.


Uppdaterad: 2023-02-27 19:19