Att skriva sig till ämneskunskaper

Podd

Att skriva sig till ämneskunskaper

Skolforskningspodden om samspel och kommunikation i förskolan

Dagens avsnitt av Skolforskningspodden handlar om skrivande och ämneskunskaper i olika ämnen.

Med utgångspunkt i en rapport i serien Skolforskningsinstitutet sammanfattar och kommenterar diskuterar vi skrivandets innehåll och funktion, och att olika typer av texter leder till olika typer av lärande. Vi pratar om analys och tolkning i relation till att återge information, och funderar över betydelsen av i vilken kontext studier är utförda.
Dagens gäster är Sofia Hillenborg, lärare på Norrängsskolan i Jönköpings kommun, och Åsa af Geijerstam, docent vid Uppsala universitet. Programledare är Anna Hedman.

Avsnittet spelades in på distans i november 2022.
 
Rapporten Att lära genom att skriva finns att läsa och ladda ner som pdf på Skolforskningsinstitutets webbplats.
 
Skolforskningspodden produceras av Skolforskningsinstitutet.

Uppdaterad: 2023-02-27 19:59