Undersökande arbetssätt

Podd

Undersökande arbetssätt

Skolforskningspodden om samspel och kommunikation i förskolan

Dagens avsnitt av Skolforskningspodden handlar om undersökande arbetssätt, lärares vägledning och olika grader av lärarstyrning. Vi diskuterar hur man kan låta elever ställa upp en undersökande fråga, och varför det kan vara vanskligt att prata om elever som forskare. Vi diskuterar även betydelsen av att främja elevers förståelse för vetenskapens karaktär.

Gäster är Marie Danielsson, Vetenskapens hus och Eva Bergman vid Skolforskningsinstitutet. Programledare är Anna Hedman.

Lyssna på avsnitt 21: Undersökande arbetssätt.

Läsnitt 21, Undersökande arbetssätt

Rapporterna om lärarens roll när elever arbetar undersökande och effekter av lärares vägledning finns att läsa i fulltext och ladda ner på Skolforskningsinstitutets webbplats.

Avsnittet spelades in på distans i april 2022.

Skolforskningspodden produceras av Skolforskningsinstitutet. Foto: Anna Hedman.


Uppdaterad: 2023-02-27 19:28