Lärarens roll när elever arbetar undersökande

Fördjupa din kunskap

Innehållet baseras på den kommenterade forsknings­översikten Lärarens roll när elever arbetar undersökande som finns att ladda ner som pdf.

Visa kommentaren
Diskussionsfrågor

Lärarens roll när elever arbetar undersökande

Diskussionsfrågor om lärarens roll, på bilden ses elever som samarbetar, lärare i bakgrunden.

Uppdaterad: 2023-02-27 19:34