Att lära på avstånd

Faktaruta

Att lära på avstånd

I den situation som uppstått till följd av coronapandemin är det mycket som är nytt för såväl elever som studerar som för lärare som undervisar på avstånd. Översikten redogör för olika metoder och arbetssätt som kan användas för att möjliggöra lärande när elever inte är fysiskt närvarande i skolan.

Att lära på avstånd

Serie Skolforskningsinstitutet sammanfattar och kommenterar; 2020:01
Originaltitel Remote Learning, Rapid Evidence Assessment, London: Education Endowment Foundation
År då den kommenterade översikten publicerades 2020
Huvudmålgrupp Lärare i alla ämnen
Översiktens fokus Att identifiera och värdera de olika metoder och arbetssätt som kan användas för att möjliggöra lärande när elever inte är fysiskt närvarande i skolan.
Antalet studier som översikten bygger på 60
Elevernas ålder i studierna Alla åldrar

Uppdaterad: 2023-02-27 19:22