Att lära på avstånd

Fördjupa din kunskap

Innehållet baseras på den kommenterade forsknings­sammanställningen Att lära på avstånd som finns att ladda ner som pdf.

Visa kommentaren
Faktaruta

Att lära på avstånd

I den situation som uppstått till följd av coronapandemin är det mycket som är nytt för såväl elever som studerar som för lärare som undervisar på avstånd. Översikten redogör för olika metoder och arbetssätt som kan användas för att möjliggöra lärande när elever inte är fysiskt närvarande i skolan.

Att lära på avstånd

SerieSkolforskningsinstitutet sammanfattar och kommenterar; 2020:01
OriginaltitelRemote Learning, Rapid Evidence Assessment, London: Education Endowment Foundation
År då den kommenterade översikten publicerades2020
HuvudmålgruppLärare i alla ämnen
Översiktens fokusAtt identifiera och värdera de olika metoder och arbetssätt som kan användas för att möjliggöra lärande när elever inte är fysiskt närvarande i skolan.
Antalet studier som översikten bygger på60
Elevernas ålder i studiernaAlla åldrar

Uppdaterad: 2022-02-17 13:59