Laborationer i naturvetenskapsundervisningen

Fördjupa din kunskap

Innehållet baseras på den systematiska forsknings­sammanställningen Laborationer i naturvetenskapsundervisningen som finns att ladda ner som pdf och beställa som bok.

Visa forsknings­sammanställningen
Faktaruta

Laborationer i naturvetenskapsundervisningen

Laborationer i naturvetenskapsundervisningen

SerieSkolforskningsinstitutets systematiska översikter; 2020:01
HuvudmålgruppLärare som arbetar med undervisning i biologi, fysik och kemi i grundskolans högstadium och i gymnasieskolan
Frågeställningar som översikten besvarar• Vad kännetecknar laborationer i naturvetenskapsundervisningen som utförs i syfte att utveckla elevers ämneskunskaper och förmåga att genomföra systematiska under­sökningar?
• Vilka metoder och arbetssätt som kan bidra till att utveckla elevers ämneskunskaper och förmåga att genomföra systematiska undersökningar lyfts fram i forskningen omlaborationer och laborationsundervisning?
Antal studier som översikten bygger på39
Länder där studierna har gjortsUSA 10, Storbritannien 6, Israel 5, Sverige 4, Tyskland 3, Turkiet 2, Singapore 2, Australien 2, Taiwan 1, Spanien 1, Nya Zeeland 1, Malaysia 1, Kina 1
Elevernas ålder i studiernaStudierna i översikten berör elever i grundskolans högstadium och i gymnasieskolan

Uppdaterad: 2021-10-13 08:59