Laborationer i naturvetenskapsundervisningen

Faktaruta

Laborationer i naturvetenskapsundervisningen

Laborationer i naturvetenskapsundervisningen

Serie Skolforskningsinstitutets systematiska översikter; 2020:01
Huvudmålgrupp Lärare som arbetar med undervisning i biologi, fysik och kemi i grundskolans högstadium och i gymnasieskolan
Frågeställningar som översikten besvarar • Vad kännetecknar laborationer i naturvetenskapsundervisningen som utförs i syfte att utveckla elevers ämneskunskaper och förmåga att genomföra systematiska under­sökningar?
• Vilka metoder och arbetssätt som kan bidra till att utveckla elevers ämneskunskaper och förmåga att genomföra systematiska undersökningar lyfts fram i forskningen omlaborationer och laborationsundervisning?
Antal studier som översikten bygger på 39
Länder där studierna har gjorts USA 10, Storbritannien 6, Israel 5, Sverige 4, Tyskland 3, Turkiet 2, Singapore 2, Australien 2, Taiwan 1, Spanien 1, Nya Zeeland 1, Malaysia 1, Kina 1
Elevernas ålder i studierna Studierna i översikten berör elever i grundskolans högstadium och i gymnasieskolan

Uppdaterad: 2023-02-24 13:57