Lärarcentrerad och elevcentrerad undervisning i samspel

Fördjupa din kunskap

Innehållet baseras på den kommenterade forsknings­sammanställningen Lärarcentrerad och elevcentrerad undervisning i samspel som finns att ladda ner som pdf.

Visa kommentaren
Faktaruta

Lärarcentrerad och elevcentrerad undervisning i samspel

Lärar- och elevcentrerad undervisning ska inte betraktas som två ytterligheter som lärare måste välja mellan.

Lärarcentrerad och elevcentrerad undervisning i samspel

SerieSkolforskningsinstitutet sammanfattar och kommenterar; 2020:02
OriginaltitelTwenty-first century adaptive teaching and 20 individualized learning operationalized as specific blends of student-centered instructional events: A systematic review and meta-analysis.
År då den kommenterade översikten publicerades2019
HuvudmålgruppLärare i första- och andraspråkslärande, naturvetenskap, matematik, samhällskunskap, informationsteknik
Frågeställningar som översikten besvarar1. Leder en mer elevcentrerad undervisning i genomsnitt till högre effekter på elevers utveckling av ämneskunskaper än en i mindre grad elevcentrerad undervisning?
2. Förstärks eller försvagas effekterna på elevers utveckling av ämneskunskaper då någon eller några av följande undervisningsaspekter i högre grad är elevcentrerade?
- ledarskap (a)
- tempo (b)
- planering (c)
- individanpassning (d).
3. Påverkar skolämne, undervisning av elever i behov av särskilt stöd eller elevers ålder utfallet av en mer eller mindre elevcentrerad undervisning?
Antalet studier som översikten bygger på299
Antalet studier som översikten bygger på5-20 år

Uppdaterad: 2022-08-23 18:19