Lärarens roll när elever arbetar undersökande

Fördjupa din kunskap

Innehållet baseras på den kommenterade forsknings­sammanställningen Lärarens roll när elever arbetar undersökande som finns att ladda ner som pdf.

Visa kommentaren
Faktaruta

Lärarens roll när elever arbetar undersökande

För att ett undersökande arbetssätt ska bli lyckosamt är lärarens agerande mycket viktigt. Översikten presenterar en bred repertoar av undervisningsstrategier, kategoriserade utifrån olika aspekter av undersökande arbete.

Lärarens roll när elever arbetar undersökande

SerieSkolforskningsinstitutet sammanfattar och kommenterar; 2019:01
OriginalartikelDobber, Zwart, Tanis & van Oers (2017): Literature review: The role of the teacher in inquiry-based education
HuvudmålgruppLärare som arbetar med undersökande arbetsmetoder
Frågeställningar som den kommenterade översikten besvararVilka undervisningsstrategier använder lärare för att främja undersökande arbetssätt i klassrummet och vilka är utfallen?
Antalet studier som den kommenterade översikten bygger på32
Länder där studierna har gjortsUSA 14, Israel 5, Hongkong 4, Kanada 2, Nederländerna 2, Australien 1, Ecuador 1, Finland 1, Storbritannien 1, Libanon 1
Elevernas ålder i studierna5–18 år

Uppdaterad: 2020-05-27 08:23