Lärarens roll när elever arbetar undersökande

Faktaruta

Lärarens roll när elever arbetar undersökande

För att ett undersökande arbetssätt ska bli lyckosamt är lärarens agerande mycket viktigt. Forskningsöversikten presenterar en bred repertoar av undervisningsstrategier, kategoriserade utifrån olika aspekter av undersökande arbete.

Lärarens roll när elever arbetar undersökande

Serie Skolforskningsinstitutet sammanfattar och kommenterar; 2019:01
Originalartikel Dobber, Zwart, Tanis & van Oers (2017): Literature review: The role of the teacher in inquiry-based education
Huvudmålgrupp Lärare som arbetar med undersökande arbetsmetoder
Frågeställningar som den kommenterade översikten besvarar Vilka undervisningsstrategier använder lärare för att främja undersökande arbetssätt i klassrummet och vilka är utfallen?
Antalet studier som den kommenterade översikten bygger på 32
Länder där studierna har gjorts USA 14, Israel 5, Hongkong 4, Kanada 2, Nederländerna 2, Australien 1, Ecuador 1, Finland 1, Storbritannien 1, Libanon 1
Elevernas ålder i studierna 5–18 år

Uppdaterad: 2023-02-27 19:33