Nyanlända i utbildning

Faktaruta

Nyanlända i utbildning

I rapporten har vi sammanfattat och kommenterat en forskningsöversikt där man har studerat vilka faktorer som fungerar för ensamkommande flyktingbarns möjligheter att lyckas i skolan.

Nyanlända i utbildning

Serie Skolforskningsinstitutet sammanfattar och kommenterar; 2022:02
Originaltitel Education of unaccompanied refugee minors in high-income countries: Risk and resilience factors.
År då den kommenterade översikten publicerades 2022
Huvudmålgrupp Lärare i grundskola och gymnasieskola.
Översiktens fråga Vilka inre och yttre faktorer fungerar som risk- eller resiliensfaktorer för ensamkommande flyktingbarns möjligheter att lyckas i skolan?
Antalet studier som översikten bygger på 18
Elevernas ålder i studierna 7–17 år

Uppdaterad: 2023-03-15 09:13