Nyanlända i utbildning

Fördjupa din kunskap

Innehållet baseras på den kommenterade forsknings­översikten Nyanlända i utbildning som finns att ladda ner som pdf.

Visa kommentaren
Faktaruta

Nyanlända i utbildning

I rapporten har vi sammanfattat och kommenterat en forskningsöversikt där man har studerat vilka faktorer som fungerar för ensamkommande flyktingbarns möjligheter att lyckas i skolan.

Nyanlända i utbildning

SerieSkolforskningsinstitutet sammanfattar och kommenterar; 2022:02
OriginaltitelEducation of unaccompanied refugee minors in high-income countries: Risk and resilience factors.
År då den kommenterade översikten publicerades2022
HuvudmålgruppLärare i grundskola och gymnasieskola.
Översiktens frågaVilka inre och yttre faktorer fungerar som risk- eller resiliensfaktorer för ensamkommande flyktingbarns möjligheter att lyckas i skolan?
Antalet studier som översikten bygger på18
Elevernas ålder i studierna7–17 år

Uppdaterad: 2023-03-15 09:13