Samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll

Faktaruta

Samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll

Samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll – en kartläggning av undervisningsmöjligheter

Serie Skolforskningsinstitutets systematiska forskningssammanställningar 2022:01
Huvudmålgrupp Lärare i grundskolan och gymnasieskolan.
Frågeställning som kartläggningen besvarar Vad kännetecknar undervisning i samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll (SNI) där elever får möta och använda både kunskaper och värderingar?
Antal studier som kartläggningen bygger på 157
Länder där studierna har gjorts I ett 30-tal länder, ungefär en femtedel av studierna är gjorda i Sverige,
Elevernas ålder i studierna Forskningen som ingår har genomförts med elever i motsvarande grundskolan och gymnasieskolan.

Uppdaterad: 2023-02-24 10:48