Spelifiering – ett lustfyllt sätt att lära?

Fördjupa din kunskap

Innehållet baseras på den kommenterade forsknings­sammanställningen Spelifiering – ett lustfyllt sätt att lära? som finns att ladda ner som pdf.

Visa kommentaren
Faktaruta

Spelifiering – ett lustfyllt sätt att lära?

Rapporten kan ge mer kunskap om spelifiering, men även erbjuda en struktur och begreppsapparat som ger lärare möjlighet att fördjupa sig inom området.

Spelifiering – ett lustfyllt sätt att lära?

SerieSkolforskningsinstitutet sammanfattar och kommenterar; 2021:01
OriginaltitelDoes gamification improve student learning outcome? Evidence from a meta-analysis and synthesis of qualitative data in educational contexts.
År då den kommenterade översikten publicerades2020
HuvudmålgruppLärare i grundskola, gymnasieskola och inom högre utbildning.
Frågeställningar som översikten besvararHur uppfattar elever en spelifierad undervisning, det vill säga vad upplever de som positivt respektive negativt?

Är undervisning med spelifiering mer gynnsamt för elevers akademiska prestationer än undervisning utan spelifiering?
Antalet studier som översikten bygger på32 intervju- och enkätstudier samt 24 experimentella och kvasiexperimentella studier.
Elevernas ålder i studiernaAlla åldrar

Uppdaterad: 2022-08-23 18:18