Spelifiering – ett lustfyllt sätt att lära?

Faktaruta

Spelifiering – ett lustfyllt sätt att lära?

Rapporten kan ge mer kunskap om spelifiering, men även erbjuda en struktur och begreppsapparat som ger lärare möjlighet att fördjupa sig inom området.

Spelifiering – ett lustfyllt sätt att lära?

Serie Skolforskningsinstitutet sammanfattar och kommenterar; 2021:01
Originaltitel Does gamification improve student learning outcome? Evidence from a meta-analysis and synthesis of qualitative data in educational contexts.
År då den kommenterade översikten publicerades 2020
Huvudmålgrupp Lärare i grundskola, gymnasieskola och inom högre utbildning.
Frågeställningar som översikten besvarar Hur uppfattar elever en spelifierad undervisning, det vill säga vad upplever de som positivt respektive negativt?

Är undervisning med spelifiering mer gynnsamt för elevers akademiska prestationer än undervisning utan spelifiering?
Antalet studier som översikten bygger på 32 intervju- och enkätstudier samt 24 experimentella och kvasiexperimentella studier.
Elevernas ålder i studierna Alla åldrar

Uppdaterad: 2023-02-27 19:43