Undersöka, utforska och lära naturvetenskap – undervisning i förskolan

Fördjupa din kunskap

Innehållet baseras på den systematiska forsknings­sammanställningen Undersöka, utforska och lära naturvetenskap – undervisning i förskolan som finns att ladda ner som pdf och beställa som bok.

Visa forsknings­sammanställningen
Faktaruta

Undersöka, utforska och lära naturvetenskap – undervisning i förskolan

Översikten erbjuder vetenskapliga begrepp och beskrivningar som kan bidra till att förskollärare vidgar sin repertoar av vetenskapligt förankrade didaktiska redskap. Förskollärare kan använda dessa redskap för att utveckla samspel och kommunikation på sätt som skapar förutsättningar för barns lärande inom kunskapsområdet naturvetenskap.

Undersöka, utforska och lära naturvetenskap – undervisning i förskolan

SerieSkolforskningsinstitutets systematiska översikter 2021:01
HuvudmålgruppFörskollärare, men även övrig personal i arbetslaget där barnskötare och annan personal kan ingå.
Frågeställningar som översikten besvarar1. Hur kan förskollärare stödja samspel och kommunikation med och mellan barn för att skapa förutsättningar för barns naturvetenskapliga lärande?
2. Vilka möjligheter och utmaningar för undervisning finns i barns utforskande av och kommunikation om naturvetenskapliga fenomen?
Antal studier som översikten bygger på17
Länder där studierna har gjortsSverige (10), USA (3), Australien (2), Luxemburg (2)
Elevernas ålder i studierna3–6 år

Uppdaterad: 2021-10-13 08:47