Systematiska översikter ur ett lärarperspektiv

Film

Systematiska översikter ur ett lärarperspektiv

Systematiska översikter ur ett lärarperspektiv, Annika Perlander pratar om hur systematiska översikter kan användas Spela film

Annika Perlander är lärare vid Lerums gymnasium och var deltagare i Skolforskningsinstitutets projekt Försöksverksamheten, där lärare gick en kurs i evidensbasering under en termin, och under följande termin tillämpade de metoder och arbetssätt ur institutets systematiska översikter på sina egna skolor.

I filmen svarar Annika så här på frågan om hur man som lärare kan ta hjälp av systematiska översikter i sitt arbete:

”Som lärare tänker jag att det är bra för att jag får del av den senaste forskningen. Jag får en samlad bild av de resultat man har fått och som kan vara ett hjälpmedel för mig i mitt arbete. Jag hade lite svårt i början med att förstå och läsa den själv. Men i samtal med andra har det gett mig jättemycket.

Jag tror att om den ska få en riktigt bra effekt så behöver vi också prata om det. Vi behöver hitta sammanhang på skolorna där vi sitter och diskuterar resultaten i de här översikterna.”

 

Annika Perlander

Gymnasielärare, förstelärare, Lerum


Uppdaterad: 2023-02-24 15:09