Lärarens roll när elever arbetar undersökande

Lärare tipsar lärare

Lärarens roll när elever arbetar undersökande

”Forskningsöversikten berör ett högst aktuellt innehåll och kan med fördel användas som grund till kollegiala samtal i olika konstellationer. Jag tänker som gymnasielärare främst på våra ämneskonferenser i de naturvetenskapliga ämnena där vi idag aktivt i ämneslaget arbetar för att införa ett mer undersökande arbetssätt i laborationsundervisningen. Något som också diskuteras i våra ämnesgrupper är hur vi som ämneslärare kan hjälpas åt att utveckla elevernas förmåga att planera och genomföra undersökningar inför det mer självständiga gymnasiearbete som de gör under årskurs tre.

En tanke jag fick när jag läste rapporten handlar om lärarrollens komplexitet. Att man som lärare kombinerar en viss grad av lärarstyrning med att samtidigt kanske både undervisa om vetenskapligt undersökande, det traditionella ämnesinnehållet samtidigt som man funderar på hur man kan främja elevernas samarbete, då de oftast arbetar i grupp i till exempel laborationer.

Det var intressant att läsa om vikten av att som lärare variera graden av lärarstyrning och att det är svårt att med hjälp av forskningen dra slutsatser om vilken grad av lärarstyrning som är bäst för elevernas utveckling och lärande.”

/ Gymnasielärare, Stockholm

 


Uppdaterad: 2023-02-27 19:29