Individanpassat stöd för nyanlända elever

Podd

Individanpassat stöd för nyanlända elever

Skolforskningspodden om samspel och kommunikation i förskolan

I dagens avsnitt av Skolforskningspodden diskuterar vi utifrån en rapport i serien Sammanfattar och kommenterar vikten av individanpassad utbildning för att nyanlända elever ska lyckas i skolan. Vi pratar om vad som är bra att tänka på när man gör kartläggningar, och vikten av att använda dem. Förberedelseklass eller direktplacering är en het potatis, men kan man kan säga att den ena modellen är bättre än den andra? Vi diskuterar även ekologisk systemteori och risk- och resiliensfaktorer i de olika stödsystemen.

Dagens gäster är Anna Kaya, förstelärare i svenska som andraspråk i Sollentuna kommun och samverkansstrateg vid Nationellt centrum för svenska som andraspråk, Stockholms universitet, och Nihad Bunar, professor vid specialpedagogiska institutionen på Stockholms universitet. Programledare är Anna Hedman.

Läs avsnitt 29: Individanpassat stöd till nyanlända elever

Rapporten Nyanlända i utbildning finns att ladda ner på Skolforskningsinstitutets webbplats.

Avsnittet spelades in på distans i mars 2023.

Skolforskningspodden produceras av Skolforskningsinstitutet.


Uppdaterad: 2023-04-24 07:31