Att genom lek stödja och stimulera barns sociala förmågor – undervisning i förskolan

Faktaruta

Att genom lek stödja och stimulera barns sociala förmågor – undervisning i förskolan

Hur förskollärare agerar för att stödja och stimulera barns lek är viktigt för utvecklingen av barnens sociala förmågor. Forskarnas studier av vardagen i förskolan visar när och hur barnen behöver stöd i leken.

Att genom lek stödja och stimulera barns sociala förmågor – undervisning i förskolan

Serie Skolforskningsinstitutets systematiska översikter; 2019:01
English Title and Summary Supporting and Stimulating Children’s Social Skills Through Play – Teaching in Preschool
Huvudmålgrupp Förskollärare och övrig personal i arbetslaget
Frågeställningar som översikten besvarar • På vilka sätt stödjer och stimulerar förskollärare genom lek barns sociala förmågor?
• Vad karakteriserar förskollärares handlingar som genom lek stödjer och stimulerar barns sociala förmågor?
Antalet studier som översikten bygger på 15
Länder där studierna har gjorts USA 8, Storbritannien 4, Australien 1, Island 1, Sverige 1
Elevernas ålder i studierna Barn 1–6 år

Uppdaterad: 2023-02-24 15:41