Att genom lek stödja och stimulera barns sociala förmågor – undervisning i förskolan

Fördjupa din kunskap

Innehållet baseras på den systematiska forsknings­sammanställningen Att genom lek stödja och stimulera barns sociala förmågor – undervisning i förskolan som finns att ladda ner som pdf och beställa som bok.

Visa forsknings­sammanställningen
Faktaruta

Att genom lek stödja och stimulera barns sociala förmågor – undervisning i förskolan

Hur förskollärare agerar för att stödja och stimulera barns lek är viktigt för utvecklingen av barnens sociala förmågor. Forskarnas studier av vardagen i förskolan visar när och hur barnen behöver stöd i leken.

Att genom lek stödja och stimulera barns sociala förmågor – undervisning i förskolan

SerieSkolforskningsinstitutets systematiska översikter; 2019:01
English Title and SummarySupporting and Stimulating Children’s Social Skills Through Play – Teaching in Preschool
HuvudmålgruppFörskollärare och övrig personal i arbetslaget
Frågeställningar som översikten besvarar• På vilka sätt stödjer och stimulerar förskollärare genom lek barns sociala förmågor?
• Vad karakteriserar förskollärares handlingar som genom lek stödjer och stimulerar barns sociala förmågor?
Antalet studier som översikten bygger på15
Länder där studierna har gjortsUSA 8, Storbritannien 4, Australien 1, Island 1, Sverige 1
Elevernas ålder i studiernaBarn 1–6 år

Uppdaterad: 2021-10-13 09:09