Digitala lärresurser i matematikundervisningen, delrapport förskola

Fördjupa din kunskap

Innehållet baseras på den systematiska forsknings­sammanställningen Digitala lärresurser i matematikundervisningen, delrapport förskola som finns att ladda ner som pdf och beställa som bok.

Visa forsknings­sammanställningen
Faktaruta

Digitala lärresurser i matematikundervisningen, delrapport förskola

Hur skapas bäst förutsättningar för barns matematikutveckling med hjälp av digitala lärresurser? Översikten ger dig kunskap om vad som är viktigt att tänka på när du använder digitala matematikresurser i förskolan och hur du bedömer forskning inom området.

Digitala lärresurser i matematikundervisningen, delrapport förskola

SerieSkolforskningsinstitutets systematiska översikter; 2017:02
English Title and SummaryDigital Learning Resources in Early Maths Education

HuvudmålgruppFörskollärare och annan personal i förskolan som arbetar med matematikundervisning
Frågeställningar som översikten besvararVilka effekter har matematikundervisning med digitala lärresurser på barns kunskaper i matematik?
Vad kan förklara om en matematikundervisning med digitala lärresurser har effekt eller inte på barns kunskaper i matematik?
Antalet studier som översikten bygger på10
Länder där studierna har gjortsUSA 4, Belgien 2, Israel 2, Chile 1, Frankrike 1
Elevernas ålder i studiernaBarn 4-6 år

Uppdaterad: 2021-10-13 09:14