Digitala lärresurser i matematikundervisningen, delrapport skola

Faktaruta

Digitala lärresurser i matematikundervisningen, delrapport skola

Hur en digital lärresurs för matematikundervisning är konstruerad har stor betydelse för om den kan bidra till elevers kunskapsutveckling. Översikten ger dig som är lärare vägledning i att bedöma digitala matematikresurser och hur du kan arbeta med dem i din undervisning. Du får också kunskap för att kunna bedöma forskning inom området.

Digitala lärresurser i matematikundervisningen, delrapport skola

Utgivningsnummer Skolforskningsinstitutets systematiska översikter; 2017:02
English Title and Summary Digital Learning Resources in Mathematics Education
Huvudmålgrupp Lärare som arbetar med matematikundervisning
Frågeställningar som översikten besvarar Vilka effekter har matematikundervisning med digitala lärresurser på elevers kunskaper i matematik?

Vad kan förklara om en matematikundervisning med digitala lärresurser har effekt eller inte på elevers kunskaper i matematik?
Antalet studier som översikten bygger på 75
Länder där studierna har gjorts USA 33, Nederländerna 7, Taiwan 7, Turkiet 6, Israel 3, Tyskland 5, Belgien 2, Sverige 2, Australien 1, Cypern 1, Eritrea 1, Jordanien 1, Kina 1, Malawi 1, Malaysia 1, Saudiarabien 1, Skottland 1, Storbritannien 1

Elevernas ålder i studierna Elever i motsvarande grund- och gymnasieskolan

Uppdaterad: 2023-02-27 19:04