En tillgänglig lärmiljö för alla i ämnet idrott och hälsa

Fördjupa din kunskap

Innehållet baseras på den systematiska översikten En tillgänglig lärmiljö för alla i ämnet idrott och hälsa som finns att ladda ner som pdf och beställa som bok.

Visa översikten
Faktaruta

En tillgänglig lärmiljö för alla i ämnet idrott och hälsa

Översikten ger vägledning till lärare om hur man kan planera och genomföra undervisningen för att öka elevers delaktig­het, utveckling och lärande – med tonvikt på de elever som möter svårigheter i det sociala samspelet.

En tillgänglig lärmiljö för alla inom ämnet idrott och hälsa – med fokus på socialt samspel

Serie Skolforskningsinstitutets systematiska översikter; 2020:01
Huvudmålgrupp Lärare som arbetar med undervisning i ämnet idrott och hälsa från grundskolans årskurs 1 till och med gymnasieskolans sista år.
Frågeställning som översikten besvarar Hur kan en tillgänglig lärmiljö i ämnet idrott och hälsa utformas så att elever som möter svårigheter i det sociala samspelet ges goda förutsättningar för delaktighet, utveckling och lärande?
Antal studier som översikten bygger på 11
Länder där studierna har gjorts USA (3), Sverige (2), Storbritannien (2), Irland (1), Kanada (1),Norge (1), Sydkorea (1).
Elevernas ålder i studierna Studierna i översikten berör elever från grundskolans årskurs 1 till och med gymnasieskolans sista år.

Uppdaterad: 2021-10-13 08:58