Feedback i skrivundervisningen

Fördjupa din kunskap

Innehållet baseras på den systematiska forsknings­sammanställningen Feedback i skrivundervisningen som finns att ladda ner som pdf och beställa som bok.

Visa forsknings­sammanställningen
Faktaruta

Feedback i skrivundervisningen

Vilka aspekter är viktiga att tänka på när man som lärare ger feedback till sina elever i syfte att utveckla deras skrivförmåga? Den här översikten vägleder dig till när och hur feedback bör ges och vad som bör uppmärksammas för att elevernas skrivutveckling ska kunna främjas.

Feedback i skrivundervisningen

SerieSkolforskningsinstitutets systematiska översikter; 2018:01
English Title and SummaryFeedback in Writing Instruction


HuvudmålgruppLärare som arbetar med att utveckla elevers skrivförmåga
Frågeställningar som översikten besvararDen övergripande fråga som ställs är:
Vad kännetecknar feedback från lärare till elever som ger förutsättningar för eller kan bidra till att utveckla elevernas skrivförmåga?

Den övergripande frågan besvaras utifrån tre aspekter:
• när feedback ges under ett skrivförlopp
• vad i en text som feedback har fokus på
• hur feedback ges och tas emot.
Antalet studier som översikten bygger på22
Länder där studierna har gjortsUSA 11, Norge 2, Nya Zeeland 2, Sverige 2, Australien 1, Danmark 1, Finland 1, Kanada 1, Storbritannien 1
Elevernas ålder i studiernaElever i motsvarande grundskolans mellan- och högstadium samt gymnasieskolan

Uppdaterad: 2021-10-13 09:11