Främja studiero i klassrummet – lärares ledarskap

Fördjupa din kunskap

Innehållet baseras på den systematiska forsknings­sammanställningen Främja studiero i klassrummet – lärares ledarskap som finns att ladda ner som pdf och beställa som bok.

Visa forsknings­sammanställningen
Faktaruta

Främja studiero i klassrummet – lärares ledarskap

Förhoppningen är att lärare genom den här metaöversikten ska få en ökad kunskap om några av de arbetssätt och sätt att utöva ledarskap i klassrummet som har stöd i forskning. Resultaten från metaöversikten kan ge inspiration eller vara diskussionsunderlag när lärare arbetar med att utveckla sitt ledarskap i klassrummet.

Främja studiero i klassrummet – lärares ledarskap

Serie Skolforskningsinstitutets systematiska forskningssammanställningar 2021:02
Huvudmålgrupp Metaöversikten riktar sig främst till lärare i grund- och gymnasieskolan men kan vara av nytta även för andra yrkesgrupper inom skolväsendet, till exempel skolledare
Frågeställning som översikten besvarar Vad kännetecknar lärares ledarskap som främjar studiero i klassrummet?
Antal studier som översikten bygger på 39
Länder där studierna har gjorts Majoriteten amerikanska studier
Elevernas ålder i studierna 5–19 år

Uppdaterad: 2023-02-24 14:04