Individanpassad vuxenutbildning – med fokus på digitala verktyg

Fördjupa din kunskap

Innehållet baseras på den systematiska forsknings­sammanställningen Individanpassad vuxenutbildning – med fokus på digitala verktyg som finns att ladda ner som pdf och beställa som bok.

Visa forsknings­sammanställningen
Faktaruta

Individanpassad vuxenutbildning – med fokus på digitala verktyg

Det finns väldigt lite forskning om vuxenutbildning, trots att vuxenutbildningen i Sverige har fler elever än gymnasieskolan. Översikten lyfter fram forskning som berör individanpassning och digitala verktyg inom vuxenutbildningen.

Individanpassad vuxenutbildning – med fokus på digitala verktyg

Serie Skolforskningsinstitutets systematiska översikter; 2019:03
English Title and Summary Individualized Instruction in Adult Education
–with a focus on digital tools

Huvudmålgrupp Lärare inom vuxenutbildningen
Frågeställningar som översikten besvarar 1. Vad kännetecknar individanpassad undervisning som möter vuxna elevers olikheter?
2. Hur kan lärare använda digitala verktyg för att individanpassa undervisningen?
Antalet studier som översikten bygger på 15
Länder där studierna har gjorts: Sverige 4, Belgien 3, USA 3, Danmark 2, Kanada 1, Nederländerna 1, Storbritannien 1
Elevernas ålder i studierna Vuxna

Uppdaterad: 2023-02-24 15:48