Kritiskt tänkande och källkritik

Faktaruta

Kritiskt tänkande och källkritik

Översikten ger lärare vägledning att planera och genomföra undervisning för att stärka elevers kritiska tänkande i samhällskunskap. Lärare kan använda översikten som stöd för diskussion eller inspiration i arbetet med att utveckla undervisningen på vetenskaplig grund.

Kritiskt tänkande och källkritik - undervisning i samhällskunskap

SerieSkolforskningsinstitutets systematiska översikter; 2020:03
HuvudmålgruppLärare som arbetar med undervisning i samhällskunskap från grundskolans årskurs 1 till och med vuxenutbildningen.
Frågeställning som översikten besvararHur kan undervisning utformas för att stärka elevers kritiska tänkande och källkritik inom samhällskunskap?
Antal studier som översikten bygger på30
Länder där studierna har gjortsUSA (17), Nederländerna (3), Australien (2), Kanada (2), Sverige (2), Nya Zeeland (1), Schweiz (1), Singapore (1), Taiwan (1).
Elevernas ålder i studiernaI översikten finns det studier om undervisning för elever från lågstadiet till vuxenutbildningen.

Uppdaterad: 2021-10-13 08:56