Kritiskt tänkande och källkritik

Faktaruta

Kritiskt tänkande och källkritik

Översikten ger lärare vägledning att planera och genomföra undervisning för att stärka elevers kritiska tänkande i samhällskunskap. Lärare kan använda översikten som stöd för diskussion eller inspiration i arbetet med att utveckla undervisningen på vetenskaplig grund.

Kritiskt tänkande och källkritik - undervisning i samhällskunskap

Serie Skolforskningsinstitutets systematiska översikter; 2020:03
Huvudmålgrupp Lärare som arbetar med undervisning i samhällskunskap från grundskolans årskurs 1 till och med vuxenutbildningen.
Frågeställning som översikten besvarar Hur kan undervisning utformas för att stärka elevers kritiska tänkande och källkritik inom samhällskunskap?
Antal studier som översikten bygger på 30
Länder där studierna har gjorts USA (17), Nederländerna (3), Australien (2), Kanada (2), Sverige (2), Nya Zeeland (1), Schweiz (1), Singapore (1), Taiwan (1).
Elevernas ålder i studierna I översikten finns det studier om undervisning för elever från lågstadiet till vuxenutbildningen.

Uppdaterad: 2023-02-24 14:10