Läxor och likvärdiga förutsättningar för lärande

Faktaruta

Läxor och likvärdiga förutsättningar för lärande

Läxor och likvärdiga förutsättningar för lärande – lärares arbetssätt inför, under och efter läxan

Serie Skolforskningsinstitutets systematiska forskningssammanställningar 2022:02
Huvudmålgrupp Lärare i grundskolan
Frågeställning som översikten besvarar Vad kännetecknar lärares arbete med läxor som kan bidra till likvärdiga
förutsättningar för elevers lärande?
Antal studier som översikten bygger på 15
Länder där studierna har gjorts USA, Sverige, Portugal, Grekland, Australien, Tyskland och Turkiet
Elevernas ålder i studierna 5–15 år

Uppdaterad: 2023-01-16 20:53