Läxor och likvärdiga förutsättningar för lärande

Fördjupa din kunskap

Innehållet baseras på den systematiska forsknings­sammanställningen Läxor och likvärdiga förutsättningar för lärande som finns att ladda ner som pdf och beställa som bok.

Visa forsknings­sammanställningen
Faktaruta

Läxor och likvärdiga förutsättningar för lärande

Läxor och likvärdiga förutsättningar för lärande – lärares arbetssätt inför, under och efter läxan

SerieSkolforskningsinstitutets systematiska forskningssammanställningar 2022:02
HuvudmålgruppLärare i grundskolan
Frågeställning som översikten besvararVad kännetecknar lärares arbete med läxor som kan bidra till likvärdiga
förutsättningar för elevers lärande?
Antal studier som översikten bygger på15
Länder där studierna har gjortsUSA, Sverige, Portugal, Grekland, Australien, Tyskland och Turkiet
Elevernas ålder i studierna5–15 år

Uppdaterad: 2022-11-02 11:33