Språk- och kunskapsutvecklande undervisning i det flerspråkiga klassrummet – med fokus naturvetenskap

Fördjupa din kunskap

Innehållet baseras på den systematiska forsknings­sammanställningen Språk- och kunskapsutvecklande undervisning i det flerspråkiga klassrummet − med fokus naturvetenskap som finns att ladda ner som pdf och beställa som bok.

Visa forsknings­sammanställningen
Faktaruta

Språk- och kunskapsutvecklande undervisning i det flerspråkiga klassrummet – med fokus naturvetenskap

Lärare möter dagligen flera språk i klassrummet. Att undervisa elever med begynnande kunskaper i undervisningsspråket innebär en särskild utmaning oavsett skolämne. I den här översikten får du vägledning om hur man kan arbeta språk- och kunskapsutvecklande för att stödja eleverna särskilt i den naturvetenskapliga undervisningen.

Språk- och kunskapsutvecklande undervisning i det flerspråkiga klassrummet – med fokus naturvetenskap

SerieSkolforskningsinstitutets systematiska översikter; 2018:02
English Title and SummaryLiteracy and Knowledge Acquisition in Science Education for Second-language Learners
HuvudmålgruppLärare i naturvetenskapliga ämnen
Frågeställningar som översikten besvararHur kan undervisningen i de naturvetenskapliga ämnena utformas för att stödja språk- och kunskapsutvecklingen hos flerspråkiga elever på högstadiet och i gymnasieskolan?
Antalet studier som översikten bygger på24
Länder där studierna har gjortsUSA 14, Sydafrika 3, Kanada 2, Sverige 2, Australien 1, Danmark 1, Hongkong 1
Elevernas ålder i studiernaEleverna går i motsvarande årskurs 6–9 i svensk grundskola, eller i motsvarande svensk gymnasieskola.

Uppdaterad: 2021-10-13 09:10