Språk- och kunskapsutvecklande undervisning i det flerspråkiga klassrummet – med fokus naturvetenskap

Faktaruta

Språk- och kunskapsutvecklande undervisning i det flerspråkiga klassrummet – med fokus naturvetenskap

Lärare möter dagligen flera språk i klassrummet. Att undervisa elever med begynnande kunskaper i undervisningsspråket innebär en särskild utmaning oavsett skolämne. I den här översikten får du vägledning om hur man kan arbeta språk- och kunskapsutvecklande för att stödja eleverna särskilt i den naturvetenskapliga undervisningen.

Språk- och kunskapsutvecklande undervisning i det flerspråkiga klassrummet – med fokus naturvetenskap

Serie Skolforskningsinstitutets systematiska översikter; 2018:02
English Title and Summary Literacy and Knowledge Acquisition in Science Education for Second-language Learners
Huvudmålgrupp Lärare i naturvetenskapliga ämnen
Frågeställningar som översikten besvarar Hur kan undervisningen i de naturvetenskapliga ämnena utformas för att stödja språk- och kunskapsutvecklingen hos flerspråkiga elever på högstadiet och i gymnasieskolan?
Antalet studier som översikten bygger på 24
Länder där studierna har gjorts USA 14, Sydafrika 3, Kanada 2, Sverige 2, Australien 1, Danmark 1, Hongkong 1
Elevernas ålder i studierna Eleverna går i motsvarande årskurs 6–9 i svensk grundskola, eller i motsvarande svensk gymnasieskola.

Uppdaterad: 2023-02-24 15:05